کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، بازخورد موثر

۱۰,۰۰۰ تومان

خرید

بازخورد موثر

مشخصات

سخنران گوینده ناشر زمان کل حجم فایل موضوع امتیاز بازدید
تاد دوت محسن زرآبادی پور شادن پژواک 01:07:24 527 - 0 از 0 رای 4814

توضیحات

بازخورد موثر – تاد دوت

تکنیک های ارائه بارخورد توسط مدیران

در این دوره،  تاد دوت به شما کمک می کند تا روش هایی برای ارائه ی بازخورد مثبت و منفی به کارکنان شناسایی کنید. یاد بگیرید که چطور با بازخورد معنی دار و ارائه ی مربیگری و پیشنهادات، فرهنگی خلق کنید که به کارکنان در رشد و پیشرفتشان کمک کند. 

ویژگی های بازخورد مفید، انواع مختلف بازخورد، مکالمات ساختاریافته، و استراتژی های لازم برای متمرکزکردن دوباره کارکنانی را کشف کنید که کار کردن با آنها راحت نیست.  

موضوعات این دوره عبارتند از:

  • ارائه تعریفی از بازخورد 
  • شناسایی ویژگی های بازخورد موثر
  • مرور سه نوع اصلی بازخورد 
  • تعیین سطح مناسب بازخورد
  • فهرست بندی مراحل فرایند بازخورد
  • تحت نظر گرفتن رفتارهای کارکنان برای ارائه بازخورد 

ویدئوهای مشابه

ارسال پیام