کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری، کتاب صوتی تفکر در سطحی بالاتر  - جول اوستین

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

کتاب صوتی تفکر در سطحی بالاتر - جول اوستین

مشخصات

مترجم نویسنده ناشر تعداد تراک زمان موضوع امتیاز بازدید
هنگامه خدابنده جول اوستین (Joel Osteen) شادن پژواک 10 05:17:43 - 0.01699829 از 16 رای 6452

توضیحات

تفکر در سطحی بالاتر  - جول اوستین

10 شیوه فکری قدرتمند برای برخورداری از زندگی موفق و سرشار 

بسیاری از اوقات ما به محیط خود، شیوه تربیت یافتن و انتظاراتی که سایر‌ین از ما دارند اجازه می‌دهیم تا محدودیت های زندگی‌مان را تعیین کنند. همرنگ جماعت شدن و متوسط الحال پیش رفتن کار راحتی است. اما خداوند شما را برای متوسط الحالی نیافریده. وی به این منظور شما را خلق کرده تا برجسته باشید، فراتر از حد عادی بروید، اثر خود را بر نسل خود به جای بگذارید. شما بذرهای تعالی را درون خویش دارید و باید نسبت به گذشتگان خود فراتر بروید. بایستی بهتر از ایشان زندگی کنید، موفق تر باشید و معیار جدیدی را وضع نمایید.

شما قدرت، لطف، استعداد و توانایی درهم شکن موانع و پیش رفتن را دارید. خداوند شما را به این منظور خلق کرده تا به جایگاهی بالاتر برسید، تا موانع گذشته را درهم بشکنید و بر عادات بد غلبه نمایید و از محدودیت های نسل اندر نسل رها شوید.

بنا به باور جول اوستین طوری زندگی نکنید که سرنوشت خود را از کف بدهید. شما برای گیر کردن در یک شرایط خاص، برای راضی شدن به آنچه  هست و سالیان سال باقی ماندن در یک جا بدنیا نیامده‌اید. شما را برای این آفریده‌اند که عالی باشید. هم اکنون در وجودتان پتانسیلی است که منتظر مجالی برای بروز پیدا کردن است. شما استعدادهایی درون خود دارید که سبب باز شدن دربهایی جدید می‌شود، استعدادی که فرصت های نویی را برایتان به ارمغان می‌آورد. پس خود را از انتظارات سطح پایین خلاص کنید.

شما قدرت تحقق بخشیدن به خواسته هایتان را دارید. بذرهای تعالی درونتان را به جنبش وادارید. سدشکن باشید. خداوند زندگی شما را به مسیری جدید هدایت می‌کند. شما فراتر از موانع گذشته خواهید رفت و رویاهایتان را محقق می‌سازید. شما تبیدل به همان انسانی می‌شوید که منظور خداوند از خلق شما بوده است. 

 تولید و انتشار توسط شادن پژواک

ارسال پیام