کتاب صوتی، رسابوک، کتابخانه صوتی و تصویری،  کتاب صوتی چگونه با نوجوانان صحبت کنیم تا گوش دهند و چگونه گوش دهیم تا نوجوانان صحبت کنند - ادل فبر - الین مازلیش

۱۵,۰۰۰ تومان

خرید

کتاب صوتی چگونه با نوجوانان صحبت کنیم تا گوش دهند و چگونه گوش دهیم تا نوجوانان صحبت کنند - ادل فبر - الین مازلیش

مشخصات

ناشر تعداد تراک زمان موضوع امتیاز بازدید
شادن پژواک 15 03:17:59 - 2 از 1 رای 12847

توضیحات

 کتاب صوتی چگونه با نوجوانان صحبت کنیم تا گوش دهند و

چگونه گوش دهیم تا نوجوانان صحبت کنند 

 

ادل فبر - الین مازلیش  

 

از زمانی که فرزندانمان متولد شده بودند، ما شنیده بودیم «تا وقتی آنها کوچک هسـتند، از با هم بودن لذت ببرید»، «بچه‌های کوچک مشکلات کوچکی دارند و بچه‌های بزرگ مشکلات بزرگ.» بارها و بارها به ما گفته شده بود روزی این کودک شیرین به غریبهای بدخلق تبدیل میشود که از سلیقه‌ی ما انتقاد میکند، قوانین ما را به چالش میکشد و ارزشهایمان را رد میکند.

هیچ کس ما را برای احساس فقدان و از دست دادن آماده نکرده بود.

از دسـت دادن ارتباط صـمیمی و قـدیمی ؛از دسـت دادن اطـمینان؛ از دسـت دادن رضـایت نـاشی از مورد نیاز بودن؛ از دست دادن این احساس که حامیان قدرتمندی هستیم که میتوانیم فرزندانمان را از آسیب دیدن حفظ کنیم.

ما کـودکانمان را در فـرهنگی بزرگ میکنیم که فرومایه تر، خشنتر، بیرحمتر، مادیگراتر و خشنتر از قبل هستند دراین شرایط،مادران و پدران امروزی چگونه باید باشند؟

ادل فبر - الین مازلیش

 

 

ارسال پیام